Wat kan ik met de LEAP technieken voor je doen?

Heb je moeite met begrijpend en/of technisch lezen, rekenen en/of automatiseren en/of schrijven?

Dan kan de techniek LEAP voor veel verbetering zorgen.

LEAP staat voor Learning Enhanchement Advanced Program (Leer bevorderend geavanceerd Programma).

De methode is heel waardevol bij o.a:

 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • ADHD
 • ADD
 • Autisme
 • Allerlei leerproblemen.
 • Hyperactiviteit

Bovenstaande problemen zijn steeds vaker voorkomende termen in het onderwijssysteem. In feite gaat het bij al deze termen om leerproblemen.
Leerproblemen kunnen ook duiden op moeilijkheden met taal, met begrip van taal, concentratieproblemen, geheugenproblemen, moeite met rekenen, moeite met breuken, automatisering, ga zo maar door. Door middel van Edu-Kinesiologie (kinesiologie gericht op het stimuleren van het leervermogen) en vooral ook L.E.A.P. (leer-bevorderend-acupressuur-programma) is er veel stimulatie mogelijk.

Denk hierbij aan de stimulering van de samenwerking van linker met rechter hersenhelft.

Het blijkt dat bij vele vormen van stress de samenwerking tussen linker en rechter hersenhelft blokkeert. Ook kan er gedacht worden aan het ontstoren of deblokkeren van kleine kortsluitingen in de diverse hersengebieden. Verder kan ik met spiertesten op zoek gaan naar de oorzaak van de onbalans en zo mogelijk deze onbalans ontstoren of verhelpen.

LEAP is een goede behandeling voor kinderen met leerproblemen problemen, vooral ook omdat de resultaten goed zijn.

Het lees niveau gaat omhoog, rekenen gaat beter, taal verbeterd en vooral ook het plezier in het naar school gaan. En last but not least, faalangst vermindert, het kind krijgt weer zelfvertrouwen!!

Zintuiglijke informatie verwerking via:

– ogen (afgeleid worden voor visuele prikkels)
– oren (afgeleid door geluid)
– reuk (afgeleid door geur)
– smaak
– aanraking (aanraking vermijden of juist extreem opzoeken)

– Het goed kunnen verwerken van informatie via de zintuigen, maakt dat je je goed kunt concentreren en niet telkens wordt afgeleid. Dit systeem zorgt ervoor dat prikkels worden gefilterd en alleen bruikbare informatie wordt doorgegeven aan het brein.
– Informatieverwerking via het evenwichtsorgaan
– Het goed kunnen verwerken van informatie via het evenwichtsorgaan in samenwerking met de ogen, maakt dat je een goede houding hebt om te kunnen lezen, schrijven en rekenen, sporten, handelen etc.
– Het verwerken en op een rijtje zetten van emoties
– Emoties zoals woede/boosheid, angst, teleurstelling, terugtrekken, onderdanig gedrag etc. worden gereguleerd. Tegenstrijdige beslissingen hoeven niet meer genomen te worden en fysiologische (lichamelijke) reacties kunnen gedempt worden.
– Het verwerken en het op een rijtje zetten van mentale (denk) processen. Hierbij wordt stress afgehaald van die gebieden die te

maken hebben met het planmatig kunnen denken, het analyseren, het automatiseren en het onderdrukken van overlevingsemoties.

Neuro Energetische Kinesiologie:

Is een gespecialiseerde vorm van Kinesiologie.
Door middel van handmodes en acupunctuurpunten kan op diep (cel)niveau de energiestatus in het lichaam onderzocht worden en met correctietechnieken gereguleerd worden.

 • de Neuro Emotionele paden
 • de Breinsamenwerking en zintuigverwerking
 • het Immuunsysteem en allergieën
 • de Biochemische wegen (o.a. verteringssystemen)
 • de Hormonen
 • de Neurotransmitters
 • de Reflexen

 

Woordblind

Er komen allerlei technieken aan bod die kinderen en volwassenen kunnen helpen bij leerproblemen, coördinatieproblemen, concentratieproblemen. Ook faalangst, niet uit je woorden kunnen komen, buikpijn hebben, huilerig zijn horen hierbij. Er wordt gekeken naar de samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelft, oog-hand coördinatie, bepalen van de persoonlijkheidsstructuur en nog veel meer. Met kinesiologie technieken worden de gevonden onbalansen hersteld.

Braingym

Braingym sluit hier heel mooi bij aan. Deze techniek kan ingezet worden bij leerproblemen, concentratieproblemen, maar ook bij faalangst, fysieke onbalansen. Vooral kinderen hebben baat bij deze methode. (Kijk voor meer informatie op www.braingym.nl ) Zo wordt leren weer leuk!

Het is begrijpelijk dat we onze kinderen en jongeren alle kennis en vaardigheden willen
bijbrengen om in onze ingewikkelde maatschappij te functioneren. Wanneer we de aandacht
echter vooral blijven richten op het ontwikkelen van de rationele denkkracht, loopt het
soms spaak.

De oorsprong van Brain Gym

Brain Gym werd in de jaren tachtig ontworpen door Paul Dennison, doctor in de pedagogische
wetenschappen en pionier in de toegepaste neurowetenschappen. Tijdens zijn onderzoek naar de oorzaken en oplossingen van leerproblemen ontdekte hij een relatie tussen bewegingspatronen en leerprocessen. Door te weinig beweging worden de hersenen en de zintuigen onvoldoende geactiveerd. Dit kan blokkades in de energie veroorzaken en daardoor het leerproces verstoren.

Wat is Brain Gym?

Brain Gym is een onderdeel van de Educatieve kinesiologie. Eén van de kernpunten binnen de Educatieve kinesiologie is een goede communicatie tussen het brein en de rest van het lichaam. Het uitgangspunt van Brain Gym is: bewegen is de poort tot leren! Brain Gym versterkt de fysieke vaardigheden die betrokken zijn bij een leerproces. Brain Gym bestaat uit 26 eenvoudige, speelse en doelgerichte bewegingen. Door de bewegingen van de Brain Gym gaat de energie stromen tussen beide hersenhelften en van en naar de zintuigen. Het brein en het lichaam gaan beter samenwerken en het leren wordt weer leuk! Brain Gym kan zowel individueel als in een groep toegepast worden.

Waarom Brain Gym?

Braingym helpt kinderen om via beweging vlotter te leren, beter te presteren bij sport, aandachtiger te zijn, beter te onthouden en zich beter in hun vel te voelen. De oefeningen zijn geschikt voor iedereen, van elk niveau en van elke leeftijd. Ze zijn gemakkelijk te leren en nemen weinig tijd in beslag. De Brain Gym oefeningen kunnen door lichaam en geest te integreren snelle verbeteringen aanbrengen op het vlak van o.a.:

 • aandacht en concentratie
 • geheugen
 • leercapaciteit en informatieverwerking
 • lees-, schrijf- en rekenvaardigheden
 • luisteren
 • creativiteit en zelfexpressie
 • fysieke coördinatie en algemeen gevoel van welzijn.

Brain Gym brengt je brein in evenwicht en activeert het om efficiënter en makkelijker allerlei vaardigheden uit

Leefblind

Om je doel te bereiken, moet je vaak obstakels overwinnen. Welke blokkades houden je tegen? Wat is de oorzaak van de blokkades en hoe los je ze op? Wat zijn je ‘blinde vlekken’?

Deze methode gaat het over het zo ontspannen mogelijk bereiken van je doel en het vervangen van negatieve overtuigingen door de overtuiging dat je zelf in staat bent om keuzes te maken en je eigen weg te volgen.

 • • formuleren en illustreren van de doelstelling
  • informatie stapelen in de midline mode
  • de thymustest, beschikbare energie testen om het doel te kunnen bereiken
  • de specifieke kracht/talenten (Geest, Wil, Hart en Manifestatie) testen en duiden
  • focus, over-focus of onder-focus testen en duiden i.r.t. het doel
  • 12 Oogstanden en hun betekenis m.b.t. het doel
  • communicatiehouding
  • remedies testen en duiden
  • het toepassen van 4 vingermodes voor informatie en correctie (structuur, chemie, emotie en elektromagnetisch
  • leeftijdsrecessie