Wat kan ik als Energetische Therapeut voor je doen?

Ik heb naast mijn studie Kinesiologie ook een erkende opleiding gevolgd voor Energetisch Therapeut.

In deze energetische opleiding zitten veel aspecten uit de Kinesiologie, Reiki, Quantum Touch, Touch for Health, Magnetiseren, Cranio Sacraal Therapie, etc….

Ik gebruik de energie therapie aanvullend dus naast de Kinesiologie en alle andere alternatieve therapieën die ik inzet bij een behandeling. In een Kinesiologische behandeling komt bijvoorbeeld naar voren dat er een onbalans is. Ik corrigeer deze onbalans door middel van Kinesiologie en gebruik als Energie Therapeut de energetische energie als extra ondersteuning en verankering in het lichaam.

Wat is energetische therapie dan eigenlijk?

Energetische therapie is zo oud als de mensheid zelf. Maar wat is het nu eigenlijk? In het verleden werd Energetische therapie wordt ook wel paranormale therapie of magnetiseren (striek’n) genoemd en dat zijn termen die we tot nu toe allemaal wel eens hebben gehoord. Simpel gezegd is energetische therapie het overbrengen van kosmische of universele energie, waarbij het opruimen van blokkades en het activeren van het Zelfgenezend vermogen van de mens centraal staat.

Waar komt die energie vandaan?

Voor de één is het afkomstig uit de kosmos, de ander ervaart het als Goddelijke energie en een derde noemt weer een andere bron. Het maakt niet uit welke naam eraan gegeven wordt, belangrijk is wat ermee gedaan wordt.

Door alles wat leeft stroomt levensenergie. Als we ons ziek voelen of ergens pijn hebben, zijn we zelf al geneigd onze handen precies daar te leggen waar de meeste energie nodig is.

Wanneer we onze aandacht bewust ergens op richten gebeurt er iets. Door onze aandacht te concentreren op ons energetisch veld kunnen we energie voelen en sturen. Als Energietherapeut kan ik deze levensenergie velden voelen en versterkt bijsturen in het lichaam daar waar nodig.

 

Behandeling van het Hoofd en Hartchakra

 

De kanalen waardoor deze energie van nature door het lichaam gaat, zijn bij veel mensen geheel of gedeeltelijk geblokkeerd geraakt door pijnlijke en/of onverwerkte ervaringen. De levensenergie kan daardoor niet of nauwelijks stromen, wat pijn en ongemak kan veroorzaken.

Als Kinesioloog en Natuurgeneeskundige Therapeut werk ik vanuit een holistische visie dat wil zeggen dat ik de mens zien als een geheel van mentaal, emotioneel en fysiek niveau. Alles is met elkaar door trillingen en energie verbonden. Een klacht of ziekte geeft aan dat deze energetische harmonie verstoord is en de behandeling is erop gericht om het evenwicht op alle niveaus te herstellen.

Als je langdurig uit balans bent op het mentale vlak (zoals angsten, piekeren of stress) kan dit uiteindelijk leiden tot emotionele onbalans (zoals somber voelen, snel huilen of gauw boos worden). Dit kan weer tot gevolg hebben tot lichamelijk onbalans. Verder kan dit leiden tot lichamelijke onbalans in de vorm van allerlei (pijn)klachten en ziektes etc…..

Energetische Therapie is een veilige, natuurlijke en krachtige energetische behandelwijze.

Cranio-Sacrale technieken

De Kinesiologische consulten kunnen ondersteund worden door Cranio-Sacrale technieken.

Door een subtiele aanraking wordt het Cranio-sacrale ritme gevolgd en daar waar nodig gestimuleerd door iets verder mee te gaan in die beweging. Je ervaart tijdens de behandeling voornamelijk een diepe staat van ontspanning waarbij de je wel alert blijft.

Het Cranio-Sacrale systeem

Cranium betekent schedel, het sacrum is het heiligbeen. Hierin bevindt zich het centrale zenuwstelsel. Dat is het deel van het zenuwstelsel dat zich binnen de hersenen- en de ruggenmergvliezen bevindt. Het andere deel, dat meer naar buiten gelegen is, heet het perifere zenuwstelsel en dat bestaat uit de zenuwen die zich buiten de hersen- en ruggenmergvliezen bevinden, zoals de zenuwen van de armen, benen en huid.

De hersen- en ruggenmergvliezen bevinden zich respectievelijk aan de binnenzijde van de schedel en het wervelkanaal. Ze vormen één geheel en lopen in elkaar over. Het doel van de vliezen is om bescherming te bieden aan de hersenen en het ruggenmerg. Tevens dienen ze als een soort waterdichte beschermhoes, die het hersenvocht scheidt van het bloed.

Het Cranio-sacrale systeem is dus het geheel van hersenen, ruggenmerg, hersenvocht (=liquor cerebrospinalis) en de vliezen hier omheen. Het hersenvocht wordt midden in de hersenen aangemaakt, doordat het bloed wordt gezeefd. Doordat het bloed dat door de zeefjes gaat rechtstreeks van het hart komt, wordt dit onder behoorlijke druk in het Cranio sacrale systeem geperst.

Het Cranio-Sacrale ritme

Het hersenvocht zorgt dus voor drukverschillen in de schedel en het wervelkanaal. Door deze drukverschillen bewegen de schedelbeenderen en de wervels ten opzichte van elkaar. Er ontstaat een ritme: het Cranio Sacrale ritme. Dit is de basis waarop gewerkt wordt in de Cranio-Sacrale therapie. Dit ritme is zeer subtiel. Het kan sneller bewegen als de geest actiever is of zelfs tot een minuut stil staan als er diepe ontspanning is. Bij een toename van de druk van het Cranio-sacraal vocht, gaan de schedel en de wervelkolom een beetje ruimte maken door uit te zetten en langer te worden. Bij afname gebeurt het omgekeerde.

Het ritme heeft zijn weerslag op heel het lichaam.

Via het zenuwstelsel en het bindweefsel wordt het ritme overgedragen aan spieren, organen en ledematen. Het ritme is dan ook niet alleen in de schedel en in de wervelkolom aanwezig, maar in héél het lichaam. Het Cranio-sacrale ritme is voelbaar, iedereen kan het voelen.

Verstoring van het ritme

De subtiele kracht van het Cranio sacrale ritme is onderhevig aan veel invloeden die het ritme kunnen veranderen. Het lichaam is daarop ingesteld en kan veel verduren. Maar helaas zijn er grenzen.

Invloeden zoals langdurige spanningen en fysieke trauma’s kunnen de bewegingsvrijheid van het ritme beperken. Ziekte en verstoring van het ritme zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Hoe werken de Cranio-Sacrale technieken?

Cranio sacraal is een manuele techniek die bestaat uit het luisteren, het volgen en daar waar nodig is het ritme stimuleren.
Er kan gewerkt worden met de schedel (cranium), de wervelkolom en het heiligbeen (sacrum). Het werk is echter niet beperkt tot alleen deze gebieden. Want overal waar ritme is, kan worden gewerkt.

Zo zijn goede resultaten te behalen bij gewrichtsproblemen, spierklachten, hoofdpijn, klachten van mond en kaak, ontstekingen in de holten en bijholten etc.

Het werken aan het Cranio-sacrale ritme is tweeledig:
Er worden voorwaarden geschept zodat fysiek herstel kan plaatsvinden. Pijn en de ernst van ontstekingen kunnen ter plaatse afnemen.
Het kan een ervaring geven van diepe rust en geestelijk herstel.

Door de subtiele aanraking is het werken met Cranio-sacrale technieken, vrij van pijn. Doordat het zelf herstellend vermogen van het lichaam wordt aangespoord, wil er nog wel eens een beginverergering ontstaan. Het lichaam lost die zelf weer op, meestal binnen drie dagen tot een week.