Wat zijn Biokinetische oefeningen?

Biokinetische oefeningen zijn passieve oefeningen, die gebruikt worden om spieren en weefsel te balanceren. De spieren kunnen zwak (hypotoon) of te gespannen (hypertoon) zijn. Door de afstand te verkorten tussen de oorsprong en de aanhechting van spier, pees, ligament of fascia, krijgt het weefsel de kans om te herstellen. Dus de spier wordt een bepaalde tijd in ontspannen positie gehouden. De tijd dat deze positie aangehouden moet worden is afhankelijk of het een spier, pees, ligament of fascia probleem is.

Dit op positie houden gebeurt passief zonder dat de cliënt actief het lichaamsdeel beweegt. Externe druk of gewicht wordt gebruikt om de positie vast te houden. Tevens kan door middel van energetische ondersteuning van de therapeut de werking worden versterkt en verankerd.

Door de Biokinetische oefeningen herstelt het fysieke en structurele evenwicht. Doordat de positie een langere tijd wordt vastgehouden krijgen de hersenen het signaal van de spieren door dat deze positie de ontspannen toestand is en kan worden gereset als uitgangspositie. Doordat de spier sensoren als het ware weer opnieuw worden afgesteld verdwijnt de zwakte of de gespannenheid.

Meer dan 180 oefeningen

De oefeningen worden al vele jaren gebruikt en zijn onderdeel van de Biokinetische holistische benadering om het lichaam in evenwicht te brengen. Er zijn meer dan 180 van deze Biokinetische oefeningen. De 180 spiertesten met de bijbehorende oefeningen zijn vastgelegd en goed gedocumenteerd.