Methodes en Technieken die ik gebruik: (zie sub-menu voor uitgebreide uitleg)

Als Kinesioloog werk ik vanuit een holistisch gezondheidsmodel waarin de Fysieke (lichamelijke structuur), de Biochemie (voeding) en de Psyche centraal staan en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Voor mijn Kinesiologische behandelingen gebruik ik aanvullend de onderstaande Methodes en Technieken.

Kinesiologie:
Als Kinesioloog gebruik ik als basis instrument voor onderzoek de spiertest. Kinesiologie maakt gebruik van informatie uit de acupunctuur, chiropraxie en voedingsleer. Het Zelfgenezend vermogen van je lichaam wordt gestimuleerd door te werken met stressreductie technieken in relatie tot emoties, aanpassingen in het voedingspatroon en specifieke fysieke oefeningen. Ook wordt gewerkt met o.a. (wervel-) reflexpunten, acupressuurpunten, meridianen en chakra’s.

Touch for Health:
Touch for Health is de eerste basis binnen de Kinesiologie. Het is een methode waarmee geblokkeerde energiecircuits hersteld kunnen worden. De spierzwaktes en energieblokkades kunnen worden gevonden door gebruik te maken van de spiertest. Voor de Touch for Health heb ik tevens de Instructeursbevoegdheid van het IKC (International Kinesiology College) en mag hierin lesgeven aan Kinesiologie studenten.

TAT De Transformerende Allergie Technieken:
De voedingslijn en allergie studie bij de TOPKI heb ik afgerond met de MASTER TAT. Als Allergie Therapeut kan ik de allergieën m.b.t. het ademhalingssysteem, spijsverteringssysteem, zenuwsysteem etc. behandelen. Allergieën komen helaas steeds meer voor.

LEAP:
LEAP staat voor Learning Enhanchement Advanced Program (Leer bevorderend geavanceerd Programma). LEAP is een vervolgstudie binnen de TOPKI welke eerst kan worden gevolgd na het afronden van de Kinesiologie opleiding. De opleiding gaat momenteel veel verder dan het bevorderen van het leren en begrijpen. Met de LEAP-methodes en technieken kunnen ook onbewuste Neurologische en Psychische problemen in beeld gebracht worden en heel effectief worden behandeld.

Woordblind:
Er wordt gekeken naar de samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelft, oog-hand coördinatie, bepalen van de persoonlijkheidsstructuur en nog veel meer.

Reiki:
Reiki is een Japans woord dat “de kracht van de zon” oftewel “Chi, de universele levensenergie” betekent. De Reiki opleiding begint met Reiki I, Reiki II, Reiki III en vervolgens Reiki Master. Ik gebruik de Reiki methode als extra ondersteunende technieken binnen mijn Kinesiologische behandelingen.

Energetisch Therapeut:
Energetische therapie is zo oud als de mensheid zelf. Energetische therapie wordt ook wel paranormale therapie of magnetiseren genoemd en zijn termen die we tot nu toe allemaal wel eens hebben gehoord.

Cranio Sacraal Therapie:
Is het behandelen van het geheel van de hersenen, hersenvocht, ruggenmerg, en de vliezen eromheen.

Voeding testen en balanceren:
Het testen van voeding en stoffen. Stress in het lijf kan veroorzaakt worden door dat wat we tot ons nemen. Door te werken met diverse protocollen van de voedingslijn van de Stichting TOPKI, worden deze onbalansen gecorrigeerd. Na een aantal sessies kan de reactie op een bepaalde stof behoorlijk verminderen of zelfs helemaal verdwijnen.

Orthomoleculaire voedingsadvies:
Orthos komt uit het Grieks en betekent: juist, recht of gezond. “Moleculair” is een ander woord voor “molecuul”. Dus orthomoleculair betekent met goede moleculen, genezing met behulp van natuurlijke stoffen. In principe dienen alle voedingsstoffen uit de voeding komen alleen uitgeteste tekorten kan men eventueel gericht aanvullen.

EFT Tapping:
Een methode om de energie weer vrij te laten stromen door de meridianen en het energiesysteem. Deze methode leer ik mijn cliënten als zelfhulp.

Energetische chips:
Is een elektrisch geladen chip met een bepaalde frequentie hoogte (trillingsgetal) welke overeenkomt met een bepaalde lichaamsfrequentie. De chip kan deze frequentie versterken zoals bijvoorbeeld een stemvork, een kristal etc. dat ook doet. Elke chip heeft een ander frequentie of trillingsgetal.

Stress Release:
Er wordt gezocht naar de oorzaak van de stress en welke invloed het op je gezondheid heeft, en zet technieken in om deze stress te hanteren en transformeren. Overtuigingen, Angsten, Trauma’s kunnen allemaal aangepakt worden.

Braingym:
Braingym sluit hier heel mooi bij aan. Deze techniek kan ingezet worden bij leerproblemen, concentratieproblemen, maar ook bij faalangst, fysieke onbalansen.

Celzout therapie:
Celzout therapie is een eenvoudig toepasbare therapie die het eigen zelf herstellend vermogen ondersteunt.
Celzouten zijn minerale verbindingen zoals die van nature in ons lichaam voorkomen. Het zijn de fijnere weefsel functiemiddelen van lichaamsprocessen.

Leefblind:
Om je doel te bereiken, moet je vaak obstakels overwinnen. Welke blokkades houden je tegen? Wat is de oorzaak van de blokkades en hoe los je ze op? Wat zijn je ‘blinde vlekken’?.

Centering:
Met het corrigeren van het Centering systeem kun je ervoor zorgen dat het lichaam zichzelf staande kan houden, en dat je dus steviger in je schoenen staat.

Dorntherapie:
De Dorn Methode is een behandeltechniek waarmee op een relatief zachte manier een scheefstand in bekken en wervelkolom wordt gecorrigeerd.

Breuss massage:
Het gaat om een massage van de rug, waarbij het gebied rondom de wervelkolom wordt gemasseerd.

Cupping:
Zorgt voor een betere doorbloeding in de diepere lagen van de huid en spieren. Ingezet bij vastzittende spieren van nek en rug.

Biokinetische oefeningen:
Biokinetische oefeningen zijn passieve oefeningen, die gebruikt worden om kinetisch weefsel te balanceren.
De oefeningen worden al vele jaren gebruikt en zijn onderdeel van de Biokinetische holistische benadering om het lichaam in evenwicht te brengen. Er zijn meer dan 180 van deze Biokinetische oefeningen.

Bach-bloesem-therapie:
Bach-bloesemtherapie is een vorm van ondersteunende therapie, ontwikkelt door dr Edward Bach, waarbij verschillende extracten van bloesems worden ingenomen al naargelang de klachten.