Kwaliteitswaarborg

De BvK waarborgt kwaliteit:

  • De BvK heeft het beroep in het beroepsprofiel en beroepscompetentieprofiel beschreven
  • De Methode Identificatie Kinesiologie geeft een helder beeld over de methode kinesiologie
  • Het minimale opleidingsniveau voor startbekwame kinesiologen is in afstemming met de beroepsorganisaties in Duitsland en Zwitserland
  • De BvK maakt deel uit van een internationale samenwerkingsverband door lid te zijn van de IASK (International Association of Specialized Kinesiologist)
  • Om de kwaliteit van kinesiologen te waarborgen heeft de BvK richtlijnen voor een Kwaliteitsregister voor Kinesiologie ontwikkeld en is met de omzetting bezig.
  • De BvK heeft een nascholingstraject voor ervaren kinesiologen, die niet over een vier jaar durende kinesiologieopleiding conform Hbo-niveau beschikken, ontwikkeld en daarvoor de SNRO accreditatie gekregen.

Mijn kwaliteitsstandaard in “De Heel Stee”

1. Mijn praktijkruimte voldoet aan de eisen van mijn beroepsvereniging BvK en mijn praktijk wordt minimaal eens per vijf jaar gevisiteerd. Eventuele noodzakelijke verbeteringen of veranderingen worden doorgevoerd.
2. Kennis & Opleiding
Ik ben Erkend Kinesioloog® en heb de Medische en Psychosociale basis opleiding en de HBO opleiding tot erkend register Kinesioloog gevolgd.
3. Vertrouwen in mij als Kinesioloog en mijn behandeling
Vertrouwen berust op twee uitgangspunten:

1. Vakkennis Kinesiologie.
2. De relatie met elkaar.
– ad. 1 Vakkennis Kinesiologie:
Ik werk volgens Kinesiologische protocollen waarbij ik de volgende basisprincipes hanteer:
Via de Kinesiologische spiertest vraag ik tijdens de sessie informatie op. De uitslag van de spiertest is altijd subjectief en situatie-afhankelijk. Daardoor is de spiertest geschikt om het individuele proces van een cliënt aan te sturen. Ik neem de uitslag mee in de keuze van de behandeling. Ik ben geen arts en de spiertest is er niet om een diagnose te stellen en kan om deze reden nooit een diagnose van de reguliere gezondheidszorg vervangen.

De behandelprocedure bestaat uit volgende stappen:

Stap 1:  het gesprek met de cliënt over zijn behandelvraag; zijn doel.

Stap 2: het zoeken van de stressoren m.b.t. het gestelde doel; de onbalans opsporen via de spiertest.

Stap 3: het bewerken van deze onbalans met behulp van behandeltechnieken waar ik als Kinesioloog
voor ben opgeleid.*

Stap 4: het controleren van het effect van de behandeling.

Stap 5: het evalueren en gesprek ter de afsluiting van de behandeling.

Meer informatie over kinesiologie vind u op de website van de beroepsvereniging BvK

*ad. 2 de relatie met elkaar                                                                                                                                                                                                                                                         Binnen de Kinesiologie is de relatie tussen Kinesioloog en cliënt heel belangrijk. Ik schenk veel aandacht aan een goede communicatie. Om misverstanden te voorkomen verstrek ik ook vooraf weloverwogen informatie aan de cliënt en sluiten we, om de behandelvraag, het doel, de verwachtingen van de Kinesiologische behandeling helder te hebben, een behandelovereenkomst.

4. Openheid en vertrouwen

Voor mij is een sfeer van openheid en vertrouwen belangrijk om optimale resultaten te behalen. Om wensen duidelijk te krijgen. Ook om misverstanden en ontevredenheid te voorkomen.

5.Verantwoordelijkheid van de cliënt

De basis van het Kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de Kinesioloog en de cliënt. Het proces dat door Kinesiologie wordt aangestuurd is gebaseerd op de zelfverantwoording van de cliënt. De Kinesioloog heeft als deskundige kennis van de Kinesiologische behandeltechnieken. De cliënt houdt altijd de verantwoordelijkheid over zijn proces. Voor de kwaliteit van mijn therapeutisch handelen ben ik als Kinesioloog verantwoordelijk, maar voor de toepassing van de Kinesiologische behandeling is de cliënt verantwoordelijk.