Als erkend Bachelor Register Kinesioloog voldoe ik aan alle eisen………….

De kwaliteit van elke erkende register Kinesioloog wordt mede bepaald door zijn scholing. De BvK – Beroepsvereniging voor Kinesiologie accrediteert het cursusmateriaal voor de opleiding tot Kinesioloog en neemt dit op in de MIK (Methode Identificatie Kinesiologie). De Kinesiologie opleiding wordt tevens geaccrediteerd door onafhankelijk bureau’s   (CIPION en  SNRO). Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO) is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen. Bovendien waarborgt de BvK dat elke lid voldoet aan de jaarlijkse nascholingseisen. Pas als aan deze eisen voldaan is, ontvangt het lid een jaarsticker voor op het waarborgschildje.

Dit schildje is zichtbaar bij de praktijkingang en tevens te verifiëren op de site van BvK onder Zoek een therapeut

De Kinesioloog geeft aanvullende therapie, naast de reguliere zorg en:

  • Is afgestudeerd Kinesioloog met 4 jarige HBO Bachelor opgeleid. (SNRO geaccrediteerd 240 ECST met een totale studie-belasting van 2016 uren)
  • Is gecertificeerd register-Kinesioloog met Medische Basis Kennis (MPsBK)
  • Is gecertificeerd register-Kinesioloog Psychosociale Begeleiding (MPsMB)
  • Is CAM Therapeutisch Erkend Kinesioloog.
  • Is lid van de B.v.K. (Bond van Kinesiologen)
  • Is ingeschreven in het NI-BIG register (Bevordering Integrale Gezondheidszorg)
  • Voldoet aan de Wkkgz (Wet kwaliteit en klachten registratie gezondheidszorg)
  • Is ingeschreven in het ACROSS abituriënten-register
  • Volgt elk jaar verplichte vaktechnische bijscholing
  • Wordt aanvullend vergoed door de Zorgverzekeraars (zoals bijvoorbeeld bij Fysiotherapie)