Hoe verloopt een behandeling in de praktijk?

Ik ben als Kinesioloog geen arts en stel geen diagnose. Ik geef aanvullende complementaire therapie. Ik onderzoek op een holistische wijze en kijk naar het geheel.

Het standaard consult bestaat uit drie stappen: Inventariseren, behandelen en evalueren.

Na het intake gesprek, anamnese en bespreken van het behandelplan leg ik vooraf aan de eerste behandeling uit wat Kinesiologie is en wat het voor je kan betekenen. Afhankelijk van je klacht(en) gaan we beginnen met de behandeling.

‘De Behandeling’

Voor het spiertesten gebruik ik een behandeltafel. Je doet je schoenen uit en gaat op de behandeltafel liggen. (Draag daarom gemakkelijk zittende kleding en zorg voor schone voeten en warme sokken). Ik ga eerst een aantal voortesten doen en let daarbij op algemene zaken welke voor het verdere testen van belang zijn. Ik gebruik de spiertest als basis instrument voor mijn behandeling. Na de voortesten begin ik met een 14 of 42 spieren balans waarmee ik uittest hoe de energiedoorstroming in je meridianen is. Daarmee kan bepaald worden welke vorm van stress of problemen de onbalansen in je lijf veroorzaken.

Ik probeer je duidelijk uit te leggen wat de onbalansen betekenen in relatie tot je klacht. Wat is de oorzaak van je ontstane klachten? Waar komen ze vandaan? Wat zegt jouw lijf ervan? Dat kan soms heel verhelderend werken. Vaak ben je er zelf niet van bewust. Na de uitleg en bewustwording ga ik aan het werk om het lichaam weer in balans te krijgen door de stress etc. te balanceren. Hierbij maak ik gebruik van verschillende Methodes en Technieken, die het zelf herstellend vermogen van je lijf activeren.

Door het zelf herstellend vermogen van het lichaam, dat weer terug in balans is gebracht, kan je klacht of probleem verminderen of zelfs geheel verdwijnen.

Na de behandeling

Na het de behandeling adviseer ik om voldoende water te drinken. Door de Kinesiologische behandeling komen veel afvalstoffen in je lichaam vrij die goed afgevoerd moeten worden.

Aantal behandelingen

Het aantal behandelingen die ik nodig heb om het uiteindelijke doel te bereiken hangt sterk af van het aantal klachten en de soort van de gezondheidsproblematiek. Ik probeer vooraf wel in te schatten hoeveel behandelingen ik nodig denk te zijn.

Voor veel klachten kunnen drie behandelingen al voldoende zijn.

Allergieën/ Intoleranties of een burn-out gerelateerde klachten vragen wat meer tijd en aandacht, hiervoor zijn gemiddeld circa zes behandelingen nodig.