Werkwijze

Intakeformulier & Intakegesprek

Na het maken van een afspraak volgt een intakegesprek van rond de 90 minuten. Ik werk met een uitgebreid intakeformulier welke door de cliënt in alle rust thuis wordt ingevuld. Het intakeformulier wordt per mail aan u toegestuurd. Het pdf. formulier wordt na ontvangst opgeslagen en beveiligd met een wachtwoord zodat gewaarborgd is dat je persoonlijke gegevens zijn beveiligd.

Door dit intakeformulier vooraf zo compleet mogelijk in te vullen wordt snel een helder beeld verkregen van de klacht, de voorgeschiedenis van de klacht en eventueel doorgemaakte ziektes en bezoeken aan hulpverleners in het verleden en heden. Het ingevulde intakeformulier dient een paar dagen voor de eerste afspraak worden gestuurd aan mail@deheelstee.nl. Het intakeformulier wordt samen zorgvuldig doorgesproken en eventueel aangevuld tijdens het intakegesprek. Het intakeformulier en dient als basis om alle relevante gegevens vast te leggen en dient tevens als leidraad voor het behandelplan.

Behandelplan

In het intakegesprek zal naar voren komen wat er aan jouw klacht(en) gedaan kan worden en ingeschat hoelang dit ongeveer zal gaan duren. In het behandelplan zullen we samen een inschatting maken van de soort behandeling en welke behandelmethodes we gaan inzetten. De duur van de behandeling is sterk afhankelijk van de klacht(en).

Consult

Een standaard consult duurt rond de 60 minuten. Hierin wordt gezocht naar een of meerdere oorzaken van de klacht, wanneer deze gevonden is of zijn, dan zal direct worden begonnen met het herstel hiervan. Dit herstel en oplossen kan meerdere consulten duren. De behandelmethoden die in mijn praktijk gebruikt worden vindt u hier.

Ik werk vanuit een holistisch denkmodel. Wanneer een client komt met een klacht bekijk ik dat altijd vanuit meerdere invalshoeken: voeding, emotie, fysieke structuur en levensstijl vormen een paar belangrijke pijlers. Maar er is meer, veel meer en om op al deze mogelijkheden in te zoomen wordt er gebruik gemaakt van een spiertest(en). De spiertest kan u en mij duidelijk maken waar de oplossing ligt of de kans. De spiertest vormt zo een instrument om mee te werken en te onderzoeken, om terug te koppelen, om te voelen wat iemand in balans brengt en wat niet.

Het doel van een consult is tot de essentie van een probleem of doelstelling te komen.

Naast het psycho-somatische stuk, is er ook nog een ander facet. Iedereen heeft zijn eigen unieke trillingsgetal of frequentie. Iedereen is anders, een ieder heeft zijn eigen unieke talenten, valkuilen, gedragspatronen, structuur, chemie, kortom: zijn of haar unieke trillingsgetal. Iedereen heeft een andere trillingsfrequentie en is anders afgestemd. Als er klachten, blokkades of problemen zijn, is de oorspronkelijke correcte natuurlijke trilling verstoord, en heb je een ander trillingsgetal of te wel trillingsfrequentie.

Met kinesiologie werk ik met met codes, handmodes, die in feite allemaal trillingen of frequenties aanbieden. Ik werk met spiertesten in combinatie met handmodes. Als de spiertest verandert terwijl er een bepaalde code ingezet wordt, weet ik als Kinesioloog wat het lichaam of geest op dat moment nodig heeft om de trilling te herstellen. Dat kan te maken hebben met structuur, chemie (voeding), emotie, energetische zaken, reuk, kleuren, geluid, etc….

Het mooie van kinesiologie is dus eigenlijk dat het lichaam van de cliënt zelf aan kan geven wat er nodig is, dat is de kracht. De informatie komt uit de cliënt zelf, het brein en het lijf werkt nl. als een super bio-computer, het weet exact wat het nodig heeft. De kunst is ermee te kunnen communiceren, kinesiologie maakt dit mogelijk en in “de Heel Stee” Praktijk voor Kinesiologie & Natuurgeneeskunde probeer ik alle puzzelstukjes weer op zijn plek te krijgen. De Balans wordt weer in evenwicht gebracht en hersteld.